سوگ او

   آسمان تمام خشم‌اش را غريد؛ ابرها اما در آغوش‌ او مه شدند.

   ...

   " او ديگر زمينی نيست. " اين‌را عابری سيل‌زده گفت.

تيگلاط                

/ 0 نظر / 7 بازدید