آهای‌آهای کی پس خدا بود

   کی پشت چين پرده‌ها بود

   آهای‌آهای کی ناخدا بود

   ازش می‌مرد و بی‌صدا بود

   تو خدايی، تو ناخدايی، تو بی‌صدا و باصدايی

   تو کجايی، بگو به عالم که پشت ما و مشت مايی...

   ...

   با صدای خودش بشنويد: کليک

/ 1 نظر / 16 بازدید