بازی

   حال تنها چيزی که باقی مانده است:

   ميز قماری که چهارپايه‌اش ميخ‌های تابوت بدنامی‌مان است.

   و تو مدام مشت می‌کوبی بر آن...

تيگلاط           

 

   پ.ن: ديروز آسپيران دودکار مُرد، امروز منوچهر نوذری، فردا هم لابد پوپک گلدره...

           و خُب شهيد کسی‌ست که در گندهای‌مان تکه‌تکه شود...

/ 0 نظر / 16 بازدید